Schema van een fabriek voor de bereiding van dicalciumphosphaat met behulp van zoutzuur