Onderzoek golfklappen bij regelmatige golven ten behoeve van de dimensionering van asfaltbekledingen