Omgaan met een nieuwe, complexe praktijk: Europese aanbestedingsprocedures en gebiedsontwikkeling