Ecologie en infrastructuur: Een onderzoek naar de mogelijkheid om tracé-varianten te toetsen aan een ecologische infrastructuur