Getijgootonderzoek: Eendimensionale numerieke berekening van getijbeweging en zoutverdeling in de getijgoot