Vergelijkende studie naar volkshuisvestingssystemen in Europa; woningbeheer in de huursector