Wonen en GGZ. Een verslag van een kwalitatief onderzoek naar zes projecten gericht op het nonnaliseren van het wonen voor chronische psychiatrische patiënten