Duwvaartsluizen in de Philipsdam: Voorontwerp besturingsmethoden