Der verrichtingen over het jaar 1960 van de Stichting het Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation - NSP te Wageningen