Gewaswaarden, beregeningskosten en areaalverdeling in het jaar 2000