Verbetering van de Drentsche kanalen ten behoeve van de beroepsvaart en de recreatievaart