Schema van eene werkwijze eener tropische witsuikerfabriek