De invloed van vooronderzoek bij herbestemming & transformatie van monumenten: De rol van cultuurhistorisch onderzoek in het vergunningenproces