Beschouwing van de resultaten van de celproeven van het systematisch kade-onderzoek.