De invloed van warmtelozingen op de watertemperatuur van de Rijn