Verwering van veen. Samenvatting van het onderzoek van 1971 tot 1982