Herwense Inlaagdijk. Bepaling doorlatendheid kleilagen in uiterwaard.