Boeren met water, waterberging in combinatie met landbouw