Generiek estuarium model (GEM): Aanzet voor het functioneel ontwerp