Eerste ervaringen met de gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten; onderzoek in opdracht van de Rijksplanologische Dienst