Open Steenasfalt: Kennis van de eigenschappen verzameld uit onderzoek uitgevoerd in de periode tot 1984