Ontwerpberekening van een aanlegconstructie voor LNG-tankers