Aanbodsgerichte woonruimteverdeling en segregatie op de woningmarkt: Ervaringen en strategieën in grotere gemeenten