Een nieuwe methode ter bepaling van grootte en richting der stroomsnelheid van vloeistoffen: Beschouwingen over de verschijnselen in de doode ruimte van een centrifugaalpomp