Onderzoek naar het effect van de afsluiting van de Asan Baai op de getijbeweging in de Gele Zee