Ontwerp van een deiningscompensator voor een cutterzuiger