Het veld ruimen: De laatste fase van het defensief tegen de rivier