Huisvestingsbeleid van bankorganisaties: Proef vaststellen huisvestingsscenario's kantoorgebouwen ABN AMRO, GWK EN ING