Modellering zandtransport zeereep: Windrichting, vegetatiegroei en seizoensvariatie