Eenige toepassingen van de leer der eigenfuncties op vraagstukken uit de toegepaste mechanica