Open steenasfalt, kennis van de eigenschappen verzameld uit onderzoek verzameld in de periode tot 1984