Duwvaartsluizen in de Philipsdam: Nivelleren in de tijdelijke situatie