Numerieke modellering van steenzettingen: Effecten in langsrichting van de dijk, met variatiestudies