Paalfundaties onderworpen aan tijdsafhankelijke horizontale belastingen door zachte bodems / Piled foundations subjected to time dependent lateral loads by soft soils