Optimalisatie dijkontwerp: Heterogeniteitsaspecten ondergrond; case Dijkambacht - schematisatie ondergrond