Gouda in perspectief: Stadsvernieuwing, stedelijk beheer en sociale vernieuwing: inspelen op veranderingen