Integraal waterbeheer: Achtergronddocumentatie ter voorbereiding van de nota "Omgaan met water"