Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2006