De achtergronden van de ontwikkelingen van het eigen-woningbezit in Nederland en Europa