Lezingen gehouden op de Zeegangsdag op 1 maart 1984 georganiseerd door de sectie voor scheepstechniek van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs