Fysisch-mechanisch materiaalonderzoek waterbouwasfaltbeton.