Enige toepassingen van de spectrofotrometrie en colorimetrie in de textiel- en papierindustrie