Detailontwerp Hefdeur: Waterkering in de Nieuwe Maas