Stormvloedkering Oosterschelde - detailmodel stroomgeulen: Stroombeeldonderzoek rond extreme bouwfronten