Ontwerp zeeverdediging van kustlokatie voor Delfland met minimale bouwtijd