Rapport van een commissie, ingesteld door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten en den Nationalen Woningraad inzake het hurenprobleem voor arbeiders en middenstandswoningen van woningbouwvereenigingen en gemeenten