Kanaalverbinding tussen het Albertkanaal en een Maas-Rijnkanaal