Analyse van systeemrobuustheid: Een toepassing op de IJssel