Beschrijving van de Provincie Zeeland: Behoorende bij de waterstaatskaart