Stormvloedkering Oosterschelde: Bewegingsgedrag schuiven onder invloed van het bewwegsysteem en de wrijving bij de glijdopleggingen : wiskundig model massaveersysteem met Coulombse wrijving